Muotoilupalvelut


Tuotekehitys

YOSK TUOTEKEHITYSPROSESSI

Tuotekehitysprosessimme jaetaan lähtökohtaisesti neljään osaan. Tiedonhankinta, Konseptointi, Tuotemuotoilu, 0-sarja. Autamme mielellämme asiakasta missä tahansa tuotekehityksen vaiheessa. Tapamme toimia perustuu käsinkosketeltavaan tuotekehitykseen, hahmomallien, pienoismallien ja prototyyppien tekemiseen ja hyvään ymmärrykseen tuotteen teollisesta valmistuksesta. Prosessissa voidaan lähteä liikkeelle myös loppupäästä, mikäli tarve on esimerkikisi pelkästään prototyypin rakennukseen.

Selaa alaspäin ja tutustu tarkemmin prosessin eri vaiheisiin

tiedonhankinta

Tiedonhankintavaiheessa tutustumme asiakkaan tarpeisiin ja luomme yhdessä asiakkaan kanssa lähtökohdat konseptoinnille. Keräämme ensin kaiken projektiin tarvittavan tiedon ja ymmärryksen, jonka jälkeen päätetään aikataulu ja tavoitteet.

konseptointi

Konseptointivaiheessa toteutamme asiakkaalle 2-3 erilaista tuotekonseptia. Konseptiin sisältyy tuotekuva, tuotekuvaus ja erilaisia skenaarioita tuotteen käyttötavasta, käyttöympäristöstä ja käyttäjästä. Konsepteista valitaan asiakkaan kanssa yksi, josta lähdetään toteuttamaan tuotemuotoilua.

tuotemuotoilu

Tässä vaiheessa tehdään tuotteen varsinainen suunnittelutyö: Ratkaistaan tuotteen lopullinen muotokieli sekä teollinen valmistustapa. Edetään hahmomalleista prototyyppeihin. Tuotemuotoilun lopputuloksena syntyvät tarvittavat dokumentit tuotteen teollista valmistusta varten.

0-sarja

Voimme valmistaa tai valmistuttaa asiakkaalle suunnitellusta tuotteesta 0-sarjan. Tämä ensimmäinen tuotteesta valmistettava piensarja voi olla hyvin tarpeellinen, kun lähdetään tekemään markkinointitutkimusta ja lähestymään jälleenmyyjiä tai loppuasiakasta.